Intel I7-6700K 4.00 GHz 8M Skylake Cache 4 Socket LGA 1151 (SR2BR / SR2L0) Desktop Processor

$349.95 USD

Intel I7-6700K 4.00 GHz 8M Skylake Cache 4 Socket LGA 1151 (SR2BR / SR2L0) Desktop Processor.